pups ter adoptie bij SOS Dogs
Voormalige zwerfhonden Elfie en Gina
Pups ter adoptie
Adopteer een hond
Hond ter adoptie bij SOS Dogs

Stichting SOS Dogs Nederland respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die u ons – mondeling, schriftelijk of digitaal - verstrekt.
In deze privacyverklaring vertellen we u welke informatie we van u kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen.

Website
De website van Stichting SOS Dogs Nederland maakt gebruik van een veilige verbinding d.m.v. een SSL certificaat. De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze functionele en analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens en de gegevens die hieruit voortkomen zijn anoniem.
Op onze site linken wij naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gedragingen van deze sites.
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Persoonsgegevens
Stichting SOS Dogs Nederland verwerkt alleen persoonsgegevens over u als u adoptant of opvanger bent en een hond heeft aangekocht/opgevangen van Stichting SOS Dogs Nederland. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder meer:
- Uw voorletter, voornaam en achternaam, geslacht
- Uw contactgegevens ( adres,  telefoonnummer en e-mailadres)
- Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs

Waarom
Stichting SOS Dogs Nederland verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, meestal  voor zaken aangaande adoptie en/ of opvang van honden. De stichting kan uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen via telefoon, e-mail of brief indien nodig.

Delen met anderen
We delen uw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij we hier toestemming voor hebben of dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang
Stichting SOS Dogs Nederland bewaart uw gegevens gedurende het bestaan van de Stichting. Vanuit de wettelijke regeling voor de import van buitenlandse honden zijn wij verplicht om de gegevens m.b.t. de uiteindelijke bestemming van de hond minimaal drie jaar te bewaren. Artikel 2.62 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007049/2018-01-01#Hoofdstuk2.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonlijke informatie die u  aan Stichting SOS Dogs Nederland heeft verstrekt, te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
N.B. Het verwijderen van gegevens van adoptanten kan pas na de wettelijke termijn van 3 jaar.

Contact
Met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens kunt u contact met de stichting opnemen via: info@sosdogs.nl

Tot slot
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid zijn omschreven. Voor alle gegevens die wij verwerken, houden wij ons aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).