Het Bestuur van de Stichting SOS DOGS Nederland bestaat uit:

Voorzitter Esmee van Herwerden

Secretaris Dorris van Oeveren

Penningmeester Robert Coates Smith

 

De Stichting SOS Dogs Nederland is een non-profit organisatie. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen salaris, vacatiegelden of onkostenvergoeding.

De Stichting SOS Dogs Nederland is op 27-12-2016 opgericht, maar pas in 2018 daadwerkelijk van start gegaan. In het eerste jaar van haar bestaan, 2017, zijn er geen activiteiten in Nederland ontplooid en dus geen inkomsten, maar ook geen kosten geweest. Het eerste financiële jaarverslag dat gepubliceerd wordt op onze website, is dan ook het financiële jaarverslag over 2018.

U kunt de jaarrekening 2018 downloaden.

Lees meer over onze doelen in het Beleidsplan Stichting SOS Dogs Nederland.

Zwerfhonden in Roemenië