Het Bestuur van de Stichting SOS Dogs Nederland bestaat uit:

Robert Smith

Nathalie Klinge

Carol Lazar

Jacintha Heppenhuis

Alice de Bruijn

Stichting SOS Dogs Nederland is een non-profit organisatie. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen salaris, vakantiegeld of onkostenvergoeding.

Stichting SOS Dogs Nederland is op 27-12-2016 opgericht, maar pas in 2018 daadwerkelijk van start gegaan. In het eerste jaar van haar bestaan, 2017, zijn er geen activiteiten in Nederland ontplooid en dus geen inkomsten, maar ook geen kosten geweest. Het eerste financiële jaarverslag dat gepubliceerd is op onze website, is dan ook het financiële jaarverslag over 2018.

De belastingdienst heeft de Stichting SOS Dogs Nederland met ingang
van 2018 aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Hier vindt u het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023

Hier vindt u het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Hier vindt u het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021

Hier vindt u het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020

U kunt de jaarrekening 2020 hier downloaden.

U kunt de jaarrekening 2019 hier downloaden.

U kunt de jaarrekening 2018 hier downloaden.

Lees meer over onze doelen in het
Beleidsplan Stichting SOS Dogs Nederland.