Het Bestuur van de Stichting SOS Dogs Nederland bestaat uit:

Voorzitter Esmee van Herwerden

Secretaris Dorris van Oeveren

Penningmeester Robert Coates Smith

Algemeen lid Nathalie Klinge

Algemeen lid Carol Lazar

Algemeen lid Alice Mary de Bruijn

 

 

De Stichting SOS Dogs Nederland is een non-profit organisatie. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen salaris, vacatiegelden of onkostenvergoeding.

De Stichting SOS Dogs Nederland is op 27-12-2016 opgericht, maar pas in 2018 daadwerkelijk van start gegaan. In het eerste jaar van haar bestaan, 2017, zijn er geen activiteiten in Nederland ontplooid en dus geen inkomsten, maar ook geen kosten geweest. Het eerste financiële jaarverslag dat gepubliceerd is op onze website, is dan ook het financiële jaarverslag over 2018.

De belastingdienst heeft de Stichting SOS Dogs Nederland met ingang
van 2018 aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Hier vindt u het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Hier vindt u het ingevulde standaardformulier  publicatieplicht ANBI 2021

Hier vindt u het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI over 2020

U kunt de jaarrrekening 2020 hier downloaden.

U kunt de jaarrekening 2019 hier downloaden.

U kunt de jaarrekening 2018 hier downloaden.

Lees meer over onze doelen in het
Beleidsplan Stichting SOS Dogs Nederland.