Wij hebben natuurlijk geld nodig om ons werk te kunnen doen. Wij zijn dan ook heel blij met donaties op onze rekening IBAN: NL78 ABNA 0819 550701 t.n.v. Stichting SOS Dogs Nederland.

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

De belastingdienst heeft ons aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
Dat betekent voor u dat donaties aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.
Dat geldt voor een gewone gift of voor een periodieke schenking. Op deze pagina van website van de belastingdienst leest u meer.

Donateurs van een ANBI mogen hun (gewone) giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
Wilt u een periodieke schenking vastleggen ten bate van Stichting SOS Dogs Nederland, dan kunt u het formulier periodieke gift in geld van de Belastingdienst hier downloaden.
Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u deze opsturen naar: Stichting SOS Dogs Nederland, t.a.v. de penningmeester, Madepolderweg 57 A, 2552 EG Den Haag. Vervolgens zullen wij de overeenkomst verder invullen en ondertekenen en ontvangt u het exemplaar voor schenker van ons retour.

Hond ter adoptie bij SOS Dogs